मिति २०७८।०४।०५ गते लुम्बिनी प्रदेश सशस्त्र प्रहरी गण निरीक्षण गर्नु हुँदै लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्र.ना.म.नि. मुकुन्द राज आचार्य ज्यू ।
मिति २०७८।०४।०३ गते जि.प्र.का. रुपन्देहीको प्रहरी चेक प्वाईन्ट उद्घाटन तथा जि.प्र.का. निरीक्षण गर्नु हुँदै लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्र.ना.म.नि. मुकुन्द राज आचार्य ज्यू ।
मिति २०७८।०४।०१ गते जि. प्र. का. नवलपरासी (पश्चिम्) निरीक्षण गर्नु हुँदै लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्र.ना.म.नि. मुकुन्द राज आचार्य ज्यू ।
मिति २०७८।३।२४ गते लुम्बिनी प्रदेश दंगा नियन्त्रण प्रहरी गण , सुनवल निरीक्षण गर्नु हुँदै लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्र.ना.म.नि. मुकुन्द राज आचार्य ज्यू ।
मिति २०७८।३।१७ गते लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, बुटवल निरीक्षण गर्नु हुँदै लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्र.ना.म.नि. मुकुन्द राज आचार्य ज्यू ।
मिति २०७८।३।१७ गते लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, बुटवल निरीक्षण गर्नु हुँदै लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्र.ना.म.नि. मुकुन्द राज आचार्य ज्यू ।
लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा सरूवा भई आउनु भएका प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्र.ना.म.नि. मुकुन्द राज आचार्य पदभार ग्रहण गर्नुहुँदै ( २०७८-०३-१४ )

Highlights

Latest News