Missing Persons

सि.नं. विवरण फोटो 
जि. प्यूठान माण्डवी गा.पा. वडा नं. ३ नयाँगाँउ बस्ने कपाल रङ कालो, अँखा रङ कालो, नाक थेप्चो, बायाँ उचाई ५ फिट तौल ४५ के.जी बर्ष १९ कि पबित्रा पुन मिति २०७६।०४।२६ गते देखी हराईरहेकी ।  
जि बाँके को.न.पा १३ बस्ने बर्ण गँहु गोरि उचाई ५ फिट वजन ५० के.जी आँखा कालो कपाल कालो कपाल छोटो भएको पोशाकको बिबरण निलो सर्ट पाईन्ट लगाएको शरिर मोटो भएको बर्ष १६ की बाल कुमारी वली मिति २०७६।४।२४ गते देखी हराईरहेकी ।  
जि बाँके को.न.पा २ घर भई हाल राप्ति सोनारी गा.पा ४ बस्ने वर्ण गोरो उचाई ५.२ फिट वजन ६०कपाल रातो घुम्रो आँखा कालो, पोशाकको बिवरण नखुलेको दाहिने आँखा सानो शरिर मोटो भएकी बर्ष २९ की रेश्मी अधिकारी मिति २०७६। ४।२७ गते देखी हराईरहेकी ।  
जि बाँके बैजनाथ गा.पा ६ बस्ने बर्ण गोरी उ. ५ वजन ५ के जी आँखा कालो कपाल हल्का खैरो पोशाक को बिवरण जस्तो पनी लाउन सक्ने शरिर बनावत पातलो भएको बर्ष २७ की उमा रावत मिति २०७६।४।८ गते देखी हराईरहेकी ।  
जि बाँके को.न.पा २ बस्ने वर्ण गोरो उचाई ४.५फिट आँखा कालो कपाल कालो पोशाकको बिबरण पहेँलो चेक सर्ट कालो पाईन्ट लगाएको शरिर पातलो भएको बर्ष १४ को राजु थापा मिति २०७६। ४।८ गते देखी हराईरहेको ।
जि.पाल्पा.रिब्दिकोट गा.पा.२ बस्ने वर्ण गहुगोरी,ऊ.अ.५.६ फिट,कपडा,गुलावी कलरको कुर्था र खैरो बुट्टे कलरको सुरुवाल लगाएकी,मोटो शरीर भएकी,बाया आखा माथी कोठी भएकी बर्ष ५८ की तारा खाम्चा मिती ०७६।०४।१३ गते बुटवल छोरीको घर बाट हराईरहेकी ।
जि.पाल्पा.रा.न.पा.४ बस्ने वर्ण गहुगोरी,ऊ.अ.५पटक,मोटो शरीर भएकी,कपडा कुर्था र सुरुवाल लगाएकि,नाख थेप्चो भएकी बर्ष २० की खुशि पुन मिती ०७६।०४।०७ गते घर बाट हराईरहेकी ।