प्रहरी कन्ट्रोल : १००, टोल फ्री नं.: १६६००१४१५१६
नेपा
EN
police office contact no.
लुम्बिनी प्रदेश तथा मातहत प्रहरी कार्यालयहरुको सम्पर्क नम्बरः-
क.सं. कार्यालय नाम संचार ड्युटी अफिसर
Land Line CUG
लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय, दाङ ९८५७८२५४१० ०८२-५२३४१० ९८५७८९४४४४
नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय, भैरहवा रुपन्देही ९८५७०१७००० ०७१-५७०१११  
लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, बुटवल रुपन्देही ९८५७०९११४४   ९८५७०९०४४४
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा रुपन्देही ९८५७०१८१६६    
लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी अस्पताल, कारकाँदो, बाँके ९८५८०७०७००    
नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय, बुटवल रुपन्देही ९८५७०९००४४ ०७१-५५०७०१ ९८५७०९०३७५
नेपाल प्रहरी विशेष सुरक्षा गण, सुनवल नवलपरासी (पश्चिम)     ९८५७०९०३५५
लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी गण, खजुरा बाँके ९८५८०९१०२२ ०८१-५६००४०  
नेपाल पुलिस स्कुल घोराही, दाङ   ०८२-४१४०५२  
१० लुम्बिनी प्रदेश विपद् व्यवस्थापन गुल्म, दाङ ९८५७८५०४०३    
११ जिल्ला प्रहरी कार्यालय,  नवलपरासी (पश्चिम) ९८५७०९१२०० ०७८-५२०१०० ९८५७०४५४०३
१२ जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय नवलपरासी (पश्चिम) ९८५७०४६२८२    
१३ ईलाका प्रहरी कार्यालय बेलाटारी नवलपरासी (पश्चिम) ९८५७०१३८७७    
१४ ईलाका प्रहरी कार्यालय बर्दघाट नवलपरासी (पश्चिम) ९८५७०८१४५९ ०७८-५८०१८०  
१५ ईलाका प्रहरी कार्यालय सुनवल नवलपरासी (पश्चिम) ९८५७०४६८०५ ०७८-५७०१००  
१६ ईलाका प्रहरी कार्यालय महेशपुर नवलपरासी (पश्चिम) ९८५७०९१७००    
१७ ईलाका प्रहरी कार्यालय सेमरी नवलपरासी (पश्चिम) ९८५७०४६३४७    
१८ जिल्ला प्रहरी कार्यालय,  रुपन्देही ९८५७०९०४८२ ०७१-५२११०० ९८५७०९०६२२
१९ ईलाका प्रहरी कार्यालय बुटवल रुपन्देही ९८५७०७०९८० ०७१-५४११०० ९८५७०९०३४५
२० ईलाका प्रहरी कार्यालय रन्यौरा रुपन्देही ९८५७०९०७७१ ०७१-४४०४८२  
२१ ईलाका प्रहरी कार्यालय सालझण्डी रुपन्देही ९८५७०१५६०६ ०७१-४६५०१४  
२२ ईलाका प्रहरी कार्यालय रुद्रपुर रुपन्देही ९८५७०९०५१४ ०७१-६८०१७६  
२३ ईलाका प्रहरी कार्यालय सुर्यपुरा रुपन्देही ९८६४४४२५०० ०७१-५९०९००  
२४ ईलाका प्रहरी कार्यालय लुम्बिनी रुपन्देही ९८५७०१७३४६ ०७१-४०४०३२  
२५ ईलाका प्रहरी कार्यालय मर्चवार  रुपन्देही ९८५७०१८१६५    
२६ ईलाका प्रहरी कार्यालय मझगवां रुपन्देही ९८५७०९०४७५ ०७१-६२२४८५  
२७ ईलाका प्रहरी कार्यालय छपिया रुपन्देही ९८५७०४४१०३ ०७१-४१३०६०  
२८ ईलाका प्रहरी कार्यालय बेलहिया रुपन्देही     ९८५७०९०३४७
२९ ईलाका प्रहरी कार्यालय मंगलापुर ९८५७०४३१००    
३० वडा प्रहरी कार्यालय, बुटवल रुपन्देही ९८५७०९०३४९    
३१ वडा प्रहरी कार्यालय, भैरहवा रुपन्देही ९८५७०१२६७३    
३२ जिल्ला प्रहरी कार्यालय,  कपिलवस्तु ९८५७०५१०३७ ०७६-५६०१७० ९८५७०९०३५३
३३ वडा प्रहरी कार्यालय, चन्द्रौटा कपिलवस्तु ९८५७०९०३५७ ०७६-५४०१९९  
३४ ईलाका प्रहरी कार्यालय पकडी कपिलवस्तु ९८५७०९०२७३    
३५ ईलाका प्रहरी कार्यालय पिपरा कपिलवस्तु ९८५७०९०२७५ ०७६-५५०१००  
३६ ईलाका प्रहरी कार्यालय गोरुसिङ्गे कपिलवस्तु ९८५७०९०३५८ ०७६-५४५०५७  
३७ ईलाका प्रहरी कार्यालय कृष्णनगर कपिलवस्तु ९८५७०९०२७८ ०७६-५२००५२  
३८ ईलाका प्रहरी कार्यालय गणेशपुर कपिलवस्तु ९८५७०९०३६१    
३९ ईलाका प्रहरी कार्यालय सुन्दरीडाडा कपिलवस्तु ९८५७०१४६६७    
४० ईलाका प्रहरी कार्यालय बहादुरगञ्ज कपिलवस्तु   ०७६-५३०१००  
४१ ईलाका प्रहरी कार्यालय महाराजगञ्ज कपिलवस्तु   ०७६-४०००२७  
४२ जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, गोरुसिङ्गे कपिलवस्तु ९८५७०५१०३८    
४३ जिल्ला प्रहरी कार्यालय,  दाङ ९८५७८९०१८७ ०८२-५६०१९९ ९८५७८९०१०१
४४ ईलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर दाङ ९८५७८२३९८८ ०८२-५२००२० ९८५७८२३५८७
४५ ईलाका प्रहरी कार्यालय खिलतपुर दाङ ९८४८९६२०६२    
४६ ईलाका प्रहरी कार्यालय भालुवाङ दाङ ९८५७८९००६९    
४७ ईलाका प्रहरी कार्यालय गढवा दाङ ९८५७८९००८१    
४८ ईलाका प्रहरी कार्यालय अमिलिया दाङ ९८५७८९००७५    
४९ वडा प्रहरी कार्यालय, घोराही दाङ   ०८२-५६०९९९ ९८५७८६०३९९
५० वडा प्रहरी कार्यालय, लमही दाङ ९८५७८९००८२ ०८२-५४०१४०  
५१ बि.सु. गार्ड टरीगाँउ तुलसीपुर दाङ ९८४४९०६२३६    
५२ जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय घोराही दाङ     ९८५७८३५३३१
५३ जिल्ला प्रहरी कार्यालय,  बाँके ९८५८०९०९५५ ०८१-५३२१११ ९८५८०९०११०
५४ ईलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुर बाँके ९८५८०९०२१२ ०८१-५४०४२०   
५५ ईलाका प्रहरी कार्यालय चिसापानी बाँके ९८५८०९०६०५ ०८१ -४०१०५५  
५६ ईलाका प्रहरी कार्यालय धनौली बाँके ९८५८०९०९०० ०८१-५६००३४  
५७ ईलाका प्रहरी कार्यालय भगवानपुर बाँके ९८५८०९०२८१    
५८ वडा प्रहरी कार्यालय, नेपालगन्ज बाँके ९८५८०९०२९९ ०८१-५२०२९९ ९८५८०९०२९९
५९ जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कोहलपुर बाँके ९८५८०९०६०१ ०८१-५४०००३ ९८५८०९०६०१
६० ईलाका प्रहरी कार्यालय नरैनापुर बाँके     ९८५८०९०६०७
६१ ईलाका प्रहरी कार्यालय बनकटुवा बाँके ९८५८०९०६१०   ९८५८०९०६१०
६२ ईलाका प्रहरी कार्यालय कुसुम बाँके ९८५८०९०६१९   ९८५८०९०६१९
६३ ईलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाह बाँके ९८५८०९०६१६    
६४ ईलाका प्रहरी कार्यालय बनकट्टी(क) बाँके ९८५८०९०६१२    
६५ ईलाका प्रहरी कार्यालय बनकट्टी(ख) बाँके     ९८५८०९०६१३
६६ ईलाका प्रहरी कार्यालय हिरमिनिया बाँके ९८५८०९०६११    
६७ ईलाका प्रहरी कार्यालय बैजापुर बाँके     ९८५८०९०६०९
६८ ईलाका प्रहरी कार्यालय खजुरा खुद्रा बाँके ९८५८०९०६०८    
६९ ईलाका प्रहरी कार्यालय जयसपुर बाँके     ९८५८०९०६१८
७० जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बर्दिया ९८५८०९०९०३ ०८४-४२०१९९ ९८५८०९०१०१
७१ ईलाका प्रहरी कार्यालय सानोश्री बर्दिया ९८५८०९०५३९    
७२ ईलाका प्रहरी कार्यालय राजापुर बर्दिया ९८५८०९०५३०    
७३ ईलाका प्रहरी कार्यालय मैनापोखर बर्दिया ९८५८०९०५३१   ०८४-४०१०२०
७४ ईलाका प्रहरी कार्यालय वग्नाहा भुरिगाँउ बर्दिया ९८५८०४३०७७    
७५ ईलाका प्रहरी कार्यालय बानियाभार बर्दिया ९८५८०९०१०५    
७६ ईलाका प्रहरी कार्यालय मोतिपुर बर्दिया ९८५८०९०३२२    
७७ ईलाका प्रहरी कार्यालय ढोढरी बर्दिया ९८५८०९०१०९    
७८ ईलाका प्रहरी कार्यालय पाताभार बर्दिया  ९८५८०९०५३२    
७९ जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पाल्पा ९८५७०६०७७१ ०७५-५२०१०० ९८५७०६०३००
८० ईलाका प्रहरी कार्यालय रामपुर पाल्पा ९८५७०९१५०१    
८१ जिल्ला प्रहरी कार्यालय, गुल्मी ९८५७०६७१२६ ०७९-५२०१९९ ९८५७०६१७१०
८२ ईलाका प्रहरी कार्यालय पुर्कोटदह  गुल्मी     ९८५७०९०३४०
८३ ईलाका प्रहरी कार्यालय रिडी गुल्मी   ०७९-४००१००  
८४ जिल्ला प्रहरी कार्यालय, अर्घाखाँची  ९८५७०९०५०४ ०७७-४२०१०० ९८५७०९०३५२
८५ ईलाका प्रहरी कार्यालय ठाडा अर्घाखाँची  ९८५७०६६५६३    
८६ ईलाका प्रहरी कार्यालय खन अर्घाखाँची  ९८५७०९०८०७    
८७ जिल्ला प्रहरी कार्यालय, प्यूठान ९८५७८९००८० ०८६-४२००४९  
८८ ईलाका प्रहरी कार्यालय लुङ्गबहाने प्युठान ९८५७८३३०६७   ९८५७८३७०६७
८९ ईलाका प्रहरी कार्यालय बिजुवार प्युठान ९८५७८३६०६३ ०८६-४६००६३  
९० जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रोल्पा ९८५७८२२८५५   ९८५७८५२५५५
९१ ईलाका प्रहरी कार्यालय सुलिचौर रोल्पा ९८६९९८२७५७ ०८६-४०१०२०  
९२ ईलाका प्रहरी कार्यालय होलेरी रोल्पा ९८६३११९३११    
९३ ईलाका प्रहरी कार्यालय घर्तिगाउ रोल्पा ९८५७८२५११३ ०८६-४१६०१८  
९४ ईलाका प्रहरी कार्यालय थवाङ रोल्पा ९८६९९६५८६०    
९५ ईलाका प्रहरी कार्यालय पाछावाङ रोल्पा ९८६९९८२७६८    
९६ ईलाका प्रहरी कार्यालय पोवाङ रोल्पा ९८६९९८१७६१    
९७ ईलाका प्रहरी कार्यालय उवा रोल्पा ९८६९९६५८८०    
९८ ईलाका प्रहरी कार्यालय खुंग्री रोल्पा ९८६९९८२७५८    
९९ ईलाका प्रहरी कार्यालय जिनावाङ रोल्पा ९८५७८५५८०१    
१०० जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रुकुम (पूर्ब) ९८५७८९०४८१ ०८८-४१३०५२  
१०१ ईलाका प्रहरी कार्यालय काँक्री रुकुम (पूर्ब) ९८०६२२०७२५