प्रहरी कन्ट्रोल : १००, टोल फ्री नं.: १६६००१४१५१६
नेपा
EN
History

 

            लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रमुखहरुको नामावली:-

 

सि.नं.  दर्जा  नाम, थर देखि  सम्म  फोटो
प्र.अ.म.नि. मिङमार लामा २०७४।०५।१४ २०७४।०८।०७
प्र.अ.म.नि. मधु प्रसाद पुडासैनी २०७४।०८।०८ २०७४।१२।२८
 ३ प्र.ना.म.नि शेर बहादुर बस्नेत २०७५।०२।०९ २०७५।०७।०६
प्र.ना.म.नि पिताम्बर अधिकारी २०७५।०७।०७ २०७६।०३।०४
प्र.ना.म.नि. सुरेश विक्रम शाह २०७६।०३।०८ २०७६।१०।२८
प्र.ब.उ.(निमित्त) नरबहादुर के.सी. २०७६।१०।२९ २०७७।०१।१०
प्र.ना.म.नि. रविन्द्र बहादुर धानुक २०७७।०१।११ २०७८।०३।०९
प्र.ना.म.नि. मुकुन्द राज आचार्य २०७८।०३।१४ २०७८।०८।०६
प्र.ना.म.नि. प्रकाश अधिकारी २०७८।०८।०६ २०७९।०१।११
१० प्र.ना.म.नि. नल प्रसाद उपाध्याय २०७९।०१।१२ २०७९।१०।०३
११ प्र.ना.म.नि. टेक प्रसाद राई २०७९।१०।०९ २०७९।१२।०६
१२ प्र.ना.म.नि. उमेश राज जोशी २०७९।१२।२० २०८०।०९।२९
१३ प्र.ना.म.नि. कुबेर कडायत २०८०।०९।२९