प्रहरी कन्ट्रोल : १००, टोल फ्री नं.: १६६००१४१५१६
नेपा
EN
Training Activities

 

आ.ब. २०७७।०७८ को तालिमको एकमुष्ट विवरणः

 

सि.नं.  तालिमको विवरण  संख्या  कैफियत 
 १  प्रहरी सहायक निरीक्षक आधारभुत तालिम (अल्पकालिन) १००  
 २ प्रहरी जवान आधारभुत तालिम  
 ३ उन्नत तालिम (बिदेश)  
 ४ उन्नत तालिम (प्रदेश भित्र) १४८८  
 ५ उन्नत तालिम (प्रदेश बाहिर) २९१  
 ६ तालिमरत प्र.प्र.ज. ४९३  
जम्मा २३७४