प्रहरी कन्ट्रोल : १००, टोल फ्री नं.: १६६००१४१५१६
नेपा
EN
Training Activities

आ.ब. २०८०।०८१ को तालिमको एकमुष्ट विवरणः

सि.नं.  तालिमको विवरण  संख्या  कैफियत 
 १  प्रहरी सहायक निरीक्षक आधारभुत तालिम (अल्पकालिन) ५६ भरतपुर-६, बुटवल-५०
 २ प्रहरी जवान आधारभुत तालिम २८७ पुरुष-२०७, महिला- ८०
 ३ उन्नत तालिम (बिदेश) १७ पुरुष-१७, महिला- ०
 ४ उन्नत तालिम (प्रदेश भित्र) ५२८ पुरुष-४३६, महिला- ९२
 ५ उन्नत तालिम (प्रदेश बाहिर) ३३९ पुरुष-२९२, महिला- ४७
 ६ तालिमरत प्र.प्र.ज. -  
जम्मा १२२७