प्रहरी कन्ट्रोल : १००, टोल फ्री नं.: १६६००१४१५१६
नेपा
EN
सरुवा सम्बन्धी सूचना
प्रकाशित मिति शीर्षक कार्य
२०८१-०१-०७ प्रहरी सहायक हवल्दारहरुको सरुवा सम्बन्धमा । (२०८१।०१।०७)
२०८१-०१-०६ प्रहरी हवल्दारहरुको सरुवा सम्बन्धमा । (२०८१।०१।०६)
२०८१-०१-०६ प्रहरी बरिष्ठ हवल्दारहरुको सरुवा सम्बन्धमा । (२०८१।०१।०६)
२०८०-०८-०८ जनपद तर्फ प्रहरी जवानहरुको सरुवा सम्बन्धमा। (२०८०।०८।०८)
२०८०-०८-०८ जनपद तर्फ प्रहरी जवानहरुको सरुवा सम्बन्धमा। (२०८०।०८।०८)
२०८०-०८-०८ संचार तर्फ प्रहरी जवानहरुको सरुवा सम्बन्धमा ।(२०८०।०८।०८)
२०८०-०८-०८ संचार तर्फ प्रहरी सहायक हवल्दारहरुको सरुवा सम्बन्धमा ।(२०८०।०८।०८)
२०८०-०८-०८ संचार तर्फ प्रहरी हवल्दारहरुको सरुवा सम्बन्धमा ।(२०८०।०८।०८)
२०८०-०८-०८ संचार तर्फ प्रहरी वरिष्ठ हवल्दारहरुको सरुवा सम्बन्धमा ।(२०८०।०८।०८)
२०८०-०८-०८ जनपद तर्फको प्रहरी सहायक निरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा। (२०८०।०८।०८)
२०८०-०८-०७ संचार तर्फका प्रहरी नायव निरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा । (२०८०।०८।०७)
२०८०-०८-०७ संचार तर्फका प्रहरी सहायक निरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा । (२०८०।०८।०७)
२०८०-०८-०७ संचार तर्फका प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा । (२०८०।०८।०७)
२०८०-०८-०७ जनपद प्रहरी समूह तर्फ प्रहरी नायव निरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा । (२०८०।०८।०७)
२०८०-०८-०७ जनपद प्रहरी समूह तर्फ प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा । (२०८०।०८।०७)
२०७८-१०-२५ प्रहरी जवानहरुको सरुवा सम्बन्धमा । PART 3
२०७८-१०-२५ प्रहरी जवानहरुको सरुवा सम्बन्धमा । PART 2
२०७८-१०-२४ प्रहरी हवल्दारहरुको सरुवा सम्बन्धमा ।
२०७८-०९-२५ प्रहरी सहायक निरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा ।
२०७८-०९-२५ प्रहरी उपरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा ।
२०७८-०९-१८ जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी नायव निरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा । (२०७८-०९-१८)
२०७८-०८-१३ प्रहरी बरिष्‍ठ उपरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा ।